Garantie

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Logischerwijze doen wij ons best om producten in de juiste staat aan u te leveren. Toch kan het voorkomen dat een bestelling schade oploopt tijdens transport of dat er iets anders gebeurd waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Dit dient binnen 24 uur na ontvangt gereclameerd te worden per email met uw bestelnummer en enkele foto’s van het gebrek. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij zorgdragen voor reparatie of vervanging.

 

 

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland of dat u ergens niet helemaal tevreden over bent. Wij raden u dan aan om de klacht bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@mandyflowers.nl. Graag de email voorzien van uw bestelnummer met duidelijke omschrijving met eventueel foto’s om uw klacht binnen 48 uur in behandeling te kunnen nemen.